• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Pracownicy
dr Lucjan Buchalik
Dyrektor Muzeum
Kustosz dyplomowany

odpowiedzialny za całokształt pracy Muzeum
lucjanbuchalik@muzeum.zory.pl

Katarzyna Podyma
Zastępca dyrektora
Główny inwentaryzator zbiorów
Kustosz

odpowiedzialna za całość zbiorów
tel. 32 43 42 186
katarzynapodyma@muzeum.zory.pl

Jacek Struczyk
Adiunkt
Dział Historii i Kultury Regionu

odpowiedzialny za dokumentację eksponatów muzealnych działu DHiKR oraz  ekspozycje etnograficzną
tel. 32 43 43 714
jacekstruczyk@muzeum.zory.pl
Małgorzata Dec
Asystent muzealny
Dział Kultur Pozaeuropejskich

opowiedzialna za zbiory DKP
32 43 42 186
malgorzatadec@muzeum.zory.pl
Jadwiga Tabor
Kierownik działu
Dział Edukacji
 
odpowiedzialna za działalność oświatowo-edukacyjną, projekty, konkursy, wystawy 
tel. 32 43 43 714
jadwigatabor@muzeum.zory.pl
Tomasz Górecki
Asystent muzealny
Dział Edukacji

odpowiedzialny za działalność edukacyjno-kulturalną, kontakty z mediami
tel. 32 43 43 714
tomaszgorecki@muzeum.zory.pl
Anita Czerner - Lebedew
Adiunkt
Dział Edukacji

Odpowiedzialna za edukację muzealną, badania etnologiczne, projekty i wystawy dotyczące głównie Ameryki Płd. i Azji.
Aktualnie na urlopie macierzyńskim.
32 43 43 714
anitaczerner@muzeum.zory.pl

Anna Flaga
Specjalista ds. promocji
Dział Promocji i Wydawnictw

odpowiedzialna za promocję i wizerunek muzeum
tel. 32 43 42 186
annaflaga@muzeum.zory.pl
Magdalena Bogdan
Asystent muzealny
Dział Konserwacji i Dokumentacji

Odpowiedzialna za funkcjonowanie DKP (inwentarze, karty katalogu naukowego) oraz nadzór konserwatorski nad obiektami muzealnymi, wstępna ocena i wytypowanie obiektów do konserwacji
tel. 32 43 42 186
magdabogdan@muzeum.zory.pl


Jan Delowicz
Młodszy dokumentalista
Specjalistyczna Biblioteka Wewnętrzna

odpowiedzialny funkcjonowanie biblioteki wewnętrznej
tel.  32 43 42 186
jandelowicz@muzeum.zory.pl


Marta Szafraniec
Starszy referent
Sekretariat Muzeum

odpowiedzialna za funkcjonowanie sekretariatu, rozpowszechnianie wydawnictw
32 43 43 714
muzeum@muzeum.zory.pl

Agnieszka Sokół - Piszczek
Specjalista ds. sprzedaży i informacji
Punkt Informacji Miejskiej
Recepcja Muzeum

odpowiedzialna za rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamę Muzeum i udzielanie informacji dotyczących miasta;
aktualnie na urlopie macierzyńskim

zastępstwo

Karolina Ługowy
Specjalista ds. sprzedaży i informacji
32 43 43 714
informacja@muzeum.zory.pl
Ewa Macura
Kierownik działu
Dział Administracji i Kadr
 
odpowiedzialna za kadry, administrację i kasę Muzeum

tel. 32 43 43 714
ewamacura@muzeum.zory.pl

Marzanna Sobik
Główna księgowa
Dział Finansowo-Księgowy
 
odpowiedzialna za finanse Muzeum, realizację planu finansowego
tel. 32 43 43 714
marzannasobik@muzeum.zory.pl

Mirela Babilas
Pracownik gospodarczy
Dział Administracji i Kadr
 
odpowiedzialna za porządek i czystość w Muzeum
Andrzej Mroczek
Operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych
Dział Administracji i Kadr

Odpowiedzialny za stan i naprawy urządzeń technicznych
Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009