• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Działalność
        DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM    

- gromadzenie dóbr kultury z zakresu: archeologii, historii, etnografii i sztuki z terenu Żor i okolic a także kultur  pozaeuropejskich,
- katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
- przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających   
im właściwy  stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich
w sposób dostępny do celów naukowych,
- zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości
zabezpieczenie stanowisk archeologicznych,
- urządzanie wystaw,
- organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac
wykopaliskowych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
- zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- organizowanie imprez kulturalnych,
- promocja muzeum i miasta.
Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009