• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

XXI edycja Ślōnskiej Godki za nami
  XXI edycja Ślōnskiej Godki za nami Coby pogodać, poôsprowiać abo yno pofandzolić czy poklachać… Do żorskigo Kulturhauzu sjechały w czwortek 26 marca młode artysty z cołkigo regiōnu. Wziyni ōni udział w XXI edycji kōnkursu Ślōnski godki. Rywalizacjo ô nojwiynksze trofea bōła forgot zaciynto, czego dowodym jes fol placōw ex equo na podium.

Tak rychtyk to wygrano niy bōła samek nojważniejszo. Podstawowōm misjōm kōnkursu, wspōłôrganizowanego bez Muzeum Miejski w Żorach, jes na dyć promocjo jynzyka ślōnskigo. Istota wachowanio i prōmowanio ślōnskij godki w sferze publicznej jak tyż prywatnej podkreślōł już na wstympie gość szpecjalny imprezy, pan wiceprezydynt Żor, Daniel Wawrzyczek.

Jeszcze przed ôficjalnym ôtwarciym zatańcowały dō nos przedszkolaki z Rogoźnej, a wiersz pt. „Jajco”, pedzioł nojmłodszy solista, piyncioletni Damian Krzystała. Hneda po tym na scynie zaprezyntowały sie bajtle z klas I-III. Samek nojlepszo ôkozała sie Wichtora Wyrobek i nij tekst ô gołymbiorzach. Jednak razym ś niōm piyrszy plac dostoł tyż Patryk Cimała, kiery ôpedzioł nōm jak nikiedy biyda sie dogodać na goroliji. Niyskorzij przeglōnd zwyczajōw Wielkij Nocy w lokalnej rajsko-kokoczyńskij scynerii doł zwyciynstwo Dance Badurze w kategorii uczniōw starszych.

W kategorii scynek I-III jury miało lekki dylymat, ale zwyciynstwo prziznało „Klachulōm” z SP 16 w Żorach. Durś bezkōnkuryncyjny bōł za to duet Wichtora Jucha – Szymōn Zimończyk i to niy yno skuli tego, że sztartowali ôni jako jedyni w kategorii duety I-III. Przewodniczōnco jury, pani Zofia Przeliorz zdecydowała sie ekstra wyrōżnić Szymōna, za profesjonalno rola tytułowego lebra.

Do wielkigo finału w scynkach dziecek starszych stanyły dwie żorski ekipy, SP 16 i SP 11. Wygrali ci drudzy, Rajany. Ich „Kuramin”, lyk na wszyjsko, pokōnoł pofyrtanego dochtora z os. Korfantego. Medycyna niykōnwyncjōnalno ôkozała sie lepszo ôd polskij służby zdrowio, kiero jednak zasłużyła na zaszczytny drugi plac. Przegrać w finale to niy gańba!

Jakby sie niy dziwać. Impreza skōńczyła sie sukcesym. Mono niy wszyjscy godali perfekcyjnie pō naszymu, ale pani Zofija tym bardzij ich pochwolyła za ôdwoga i dobre chynci. Radzi mogiymy być przede wszyjskim z tego, że nasz kōnkurs, kiery niydowno chyciōł ranga wojewōdzkigo, prziciōngo już niy yno artystōw z Żor i nojbliższych ôkolic. Nikierzi zrobiyli dobry kōnsek drōgi wiyncyj, coby być w czwortek z nami. Styknie wymiynić yno gości z Turzy Ślōnskij, Wodzisławia, czy Krziżowic. Dziynki wōm sztyjc sie rozwijōmy. Niychby na bezrok było nas wiyncyj a poziom szoł w gōra! [GB]

Fot. Daria LeśniakMuzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009