• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Wyróżnienie Marszałka dla muzeum!
  Muzeum Miejskie w Żorach znowu wyróżnione!
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2014 roku.

Tym razem dostaliśmy wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2014 w kategorii "publikacje książkowe" za trzytomową publikację "Ex Africa semper aliquid novi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
Nagrody przyznawane mogą być w następujących kategoriach:
- wystawy, 
- publikacje książkowe, 
- dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego 
  ( w tym wydawnictwa multimedialne),
-  dokonania z zakresu konserwacji. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
krótkie info o wyróżnionej książce

wYDAWNICTWO_FOTO

Wydawnictwo Ex Africa semper aliquid novi wydane w trzech tomach jako pierwsze z wydawnictw w muzealnej serii wydawniczej „Polskie Poznawanie Świata”. 
Wydawnictwo naukowe „Polskie Poznawanie Świata” zawierać będzie materiały naukowe, które muzeum planuje publikować cyklicznie, co dwa lata. Każdorazowo wydawnictwo zawierać będzie zbiór artykułów naukowych związanych z tematem przewodnim „Polskie poznawanie świata”. Opracowania dotyczyć będą roli Polaków w historii poznawania świata oraz współczesnych badań prowadzonych przez nich na różnych kontynentach w zakresie dyscyplin humanistycznych, zwłaszcza etnologii, antropologii kulturowej oraz archeologii.
 
W skrócie opisanej recenzji wydawniczej prof. dr. R. Vorbricha dotyczącej wydawnictwa znajdziemy informację:  Omawiana praca jest dziełem zbiorowym. Zawiera teksty polskich autorów, specjalistów rożnych dziedzin nauk humanistycznych. Są wśród nich zarówno wybitni badacze starszego pokolenia o uznanym dorobku naukowym, jak i młodzi adepci nauki.
Charakter tomu dobrze odzwierciedla jego tytuł: „Ex Africa semper aliquid novi” („Zawsze coś nowego z Afryki”), będący cytatem z „Historii naturalnej” Pliniusza Starszego. Książka stanowi bowiem przegląd najświeższych osiągnięć badawczych polskiego środowiska afrykanistycznego. 
Pokazuje ona różnorodność pól badawczych polskich historyków, antropologów oraz historyków sztuki, sięgających po tematy dotychczas mało eksploatowane lub wręcz zaniedbane, a odzwierciedlające najnowsze trendy światowej afrykanistyki. Swoistym leitmotivem tomu jest wymiana idei i „spotkanie światów” w kontekście afrykańskim.
 


Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009