• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Wojewódzki konkurs historyczno – literacki
Wojewódzki konkurs historyczno – literacki na pracę pisemną
w ramach projektu edukacyjnego Muzeum Miejskiego w Żorach
„Ślązacy pod Grunwaldem” dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 
 
I CELE KONKURSU:
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości,
 • rozbudzanie talentów i aktywności twórczej,
 • szerzenie kultury słowa,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 
II ADRESACI KONKURSU:
 • uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
 • uczniowie gimnazjów,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 
III ZASADY UCZESTNICTWA:
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy pisemnej własnego autorstwa na jeden z podanych niżej tematów, w swojej kategorii wiekowej,
 • wydruk, ewentualnie czytelny rękopis należy nadesłać drogą pocztową na poniższy adres:
  Muzeum Miejskie w Żorach
  ul. Dolne Przedmieście 1
  44-240 Żory
 • tematy prac są dostosowane do poziomu wiekowego uczniów,
 • każdą pracę należy opisać, podając: imię, nazwisko autora, pełny adres szkoły, numer telefonu szkoły, wiek autora (klasa), imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca.
 
IV TEMATY PRAC:
 1. Szkoły podstawowe:
„Czy w dzisiejszych czasach można spotkać prawdziwych rycerzy? Porównaj kodeks rycerski w średniowieczu z postawą ludzi współczesnych”.
 1. Gimnazja:
„Wzorzec idealnego rycerza i etos rycerski w średniowieczu, a autorytet we współczesnym świecie”.
 1. Szkoły ponadgimnazjalne:
„Śladami rycerstwa... Obraz rycerza średniowiecznego w literaturze, sztuce i historii”.
 
V TERMIN:
 • prace pisemne należy nadesłać do dnia 06.12.2010 z dopiskiem „Konkurs histroyczno-literacki”.
 • rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędą się w dniu 13 grudnia 2010 roku w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach o godzinie 10.30.
 
VI KRYTERIA OCENIANIA:
 • nadesłane prace ocenia jury powołane przez organizatora,
 • prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
 • jury ocenia twórczy charakter pracy, interpretację i zrozumienie tematu, poprawność stylistyczną i językową nadesłanych prac,
 • laureaci otrzymają dyplomy, a opiekunowie zaświadczenia,
 • organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 
VII KONTAKT:
Tomasz Górecki
Telefon: 32 / 4343 714, 606 592 730
tomaszgorecki@muzeum.zory.pl
www.muzeum.zory.pl


Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009