• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY
 

I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
Z CYKLU
MUZEUM OCZAMI MŁODEGO POKOLENIA
pod patronatem dyrektora Muzeum Miejskiego w Żorach
 
temat: ARCHITEKTURA MUZEUM MIEJSKIEGO w ŻORACH
 
ORGANIZATOR
Muzeum Miejskie w Żorach
Urząd Miasta Żory
 
PATRONAT 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 
CEL KONKURSU
zainteresowanie uczestników architekturą Muzeum Miejskiego Żorach
inspirowanie do własnej pracy twórczej
prezentacja dorobku dzieci i młodzieży 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków uczniów szkól podstawowych i uczniów gimnazjum, liceum.

WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC
Technika; rysunek, grafika, malarstwo (wydruki komputerowe nie biorą udziału w konkursie.
Format; minimum A- 4
 
ZGŁOSZENIA I TERMINY
Prace należy złożyć do 30 października 2014 roku 
Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2
44-240 Żory 
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600
Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, telefon kontaktowy,
Prace niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
KOMISJA OCENIAJĄCA
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych;
Przedszkolaki
Uczniowie klas I – III
Uczniowie klas IV-VI
Gimnazjaliści i licealiści
 
W skład komisji konkursowej będą a wchodzić profesjonaliści artyści – plastycy.
Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę;
pomysłowość 
atrakcyjność plastyczna pracy
staranność wykonania
 
NAGRODY
Organizatorzy przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe i dyplomy.
Termin rozdania nagród oraz lista laureatów konkursu dostępne będą na naszej stronie internetowej.
Przewiduje się udział autorów nagrodzonych prac w uroczystym otwarciu wystawy
Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w listopadzie w 2014 roku w Muzeum Miejskim w Żorach. Data i godzina podana zostanie na stronie internetowej Muzeum Miejskiego w Żorach
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: tel. (32) 43 43 714, (32) 47 57 480, kom. 607 036 779, bądź mailowo: muzeum@muzeum.zory.pl
 
 
INFORMACJE DODATKOWE
Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac 
w prasie, na plakacie i innych materiałach promocyjnych muzeum.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
 
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy!
 
Do nadsyłanych zgłoszeń prosimy o dołączenie klauzuli: 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAŁ. NR 1
 
 
Imię i nazwisko.................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 
 
 
Imię i nazwisko.................................................................
Zgadzam się na nieodpłatne reprodukowanie mojego dzieła na materiałach promocyjnych Muzeum Miejskiego w Żorach
 


Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009