• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

RELACJA Z KONKURSU "WĘDRUJEMY PO ŻORACH"
 W dniu 15 czerwca 2015r. po  żorskim rynku wędrowały dzieci przedszkolne i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Organizatorami konkursu były Jadwiga Tabor i Urszula Niechoj – doradcy metodyczni  oraz Przedszkole nr 5 i Szkoła Podstawowa nr  17 w Żorach.  Honorowy patronat nad konkursem obejmował Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory.  Sponsorami nagród dla wszystkich uczestników i zwycięzców były następujące instytucje: Muzeum Miejskie w Żorach, Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Miasta Żory.

Każda drużyna musiała rozwiązać zadania przygotowane przez organizatorów. W kategorii przedszkola, wszystkie drużyny prawidłowo rozwiązły swoje zadania. Były to grupy z Przedszkola nr 19 z panią Ireną Wawryk, Przedszkole nr 23 z panią Bernadetą Grzonką, Niepublicznego Przedszkola - Wesołe Krasnoludki  - z paniami : Klaudią Ziebura i Niną Burtan, Niepublicznego Przedszkola – Kraina Skrzatów – z panią Dianą Czyż oraz grupa „0 A” z SP 3 z panią Marzeną Marczak.
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzili wywiady w ważnymi osobami w naszym mieście. Byli to między innymi:
Waldemar Socha - Prezydent Miasta
Anna Ujma  - doradca prezydenta
Katarzyna Podyma -wicedyrektor Muzeum Miejskiego  w Żorach
Stanisław Ratajczyk – dyrektor MOK
Jolanta Hrycak – radna
Michał Miłek – radny
Jacek Mikete – radny i inni

Uczniowie również rozwiązywali przygotowane dla nich zadania. Zwycięzcami konkursu zostały drużyny ze SP - 1 z panią Janiną Masny i  drużyna SP -5 z panią Małgorzatą Koc. Drugie miejsce zajęły aż trzy drużyny: SP – 3 z panią Haliną Pawlas, SP – 15 z panią Bogusławą Dudą i SP – 17 z panią Dorotą Domańską. Trzecie miejsca zajęły dwa zespoły z SP – 6 z panią Kornelią Wolak i z SP – 15 z panią Justyną Gawlik. Czwarte miejsce zajęli uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej – Żorek z panią Eweliną Muszyńską – Jarczok. Piąte miejsce zajęły dwa zespoły: SP 17 z panią Adrianna Wychrystenko i SP 3 z panią Urszulą Niziołek oraz szóste miejsce uczniowie – SP 9 z panią Bogumiła Konsek. Poziom był bardzo wyrównany, gdyż różnica  między I a VI miejsce  wynosiła tylko kilka punktów. Wszyscy uczestnicy odebrali nagrody w sali obrad Rady Miasta w Urzędzie Miasta na Rynku .

 

Jednocześnie pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania dla ŻORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, UTW, Pro Mundi, El Lotus, Żorskie Stowarzyszenie dla Zwierząt, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Stowarzyszenie Ratownicze ISKRA, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, Wspólna Pasja- Bar Mleczny "Krówka", Reaktywacja, ZHP, Po Prostu Partner, za wielką pomoc i zaangażowanie w organizacji oraz serce okazane młodym żorzanom w ramach konkursu i gry terenowej „Wędrujemy po Żorach”. Wasz udział w tej akcji sprawił, iż uczestnicy konkursu oprócz ważnych i ciekawych miejsc w naszym mieście poznali także interesujących ludzi zaanagażowanych w działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz ich działalność.
Mamy nadzieję, że  także w czasie następnych edycji akcji „Wędujemy po Żorach”, będziemy mogli liczyć na Państwa pomoc.


Organizatorzy:
MM, ŻSEK
Więcej zdjęć z konkursu znajdziesz TUTAJMuzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009