• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

RELACJA. Promocja wydawnictwa Żory w dobie panowania...
 Kolejna książka o historii Żor wydana 

W czwartek 20 lutego w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Żorach odbyła się promocja książki wydanej przez Muzeum Miejskie wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Żory. 

„Żory w dobie panowania Hohenzollernów 1742-1918/1919”, bo taki nosi tytuł ta publikacja została napisana przez dwóch pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego: prof. Ryszarda Kaczmarka (znanego chociazby z takich publikacji jak wydana w 2011 roku „Historia Górnego Śląska” czy też „Polacy w Wehrmachcie” z roku 2010) oraz Jakuba Grudniewskiego. 

Jest to już trzecia pozycja historyczną cyklu wydawniczego, opisującego w sposób szczegółowy dzieje naszego miasta w poszczególnych epokach historycznych. Cykl ten pod nazwą „Pamiętam Żory” zapoczątkowany został przez Towarzystwo Miłośników Miasta Żory opracowaniem okresu od początków osadnictwa aż do początku rządów czeskich autorstwa Idziego Panica. W drugim tomie, również tego autora, opisano czasy wczesnonowożytne do końca panowania Habsburgów na Śląsku. 

Obecna publikacja jest kontynuacją cyklu TMMŻ, ale wydawana jest po raz pierwszy w ramach muzealnej serii „Ludzie i Kultury”. Autorzy wydobyli bowiem z zakamarków różnych archiwów mało znane i dotychczas nigdzie niecytowane materiały źródłowe, które uzupełnione zostały bogatą i ciekawą ikonografią. Uzyskano w ten sposób rzetelny materiał historyczny, który będzie pasjonującą lekturą nie tylko dla mieszkańców naszego miasta. 

Publikacja opisuje dzieje miasta nie tylko w kontekście zjawisk lokalnych ale również na tle wydarzeń na całym Górnym Śląsku. Opisywany okres dziejów zaczyna się opisem przejścia Śląska pod panowanie pruskiej dynastii Hohenzollernów w wyniku tzw. wojen śląskich, które toczyły się miedzy Prusami a Austrią w XVIII stuleciu. Dzieje Żor wplatają się w kolejne wydarzenia ważne dla historii regionu i całego państwa pruskiego: wojen napoleońskich, pruskich reform administracyjnych, wiosny ludów, zjednoczenia Niemiec kulturkampfu, w końcu zaś I wojny światowej, która położyła kres panowaniu Hohenzollernów w Cesarstwie Niemieckim. Oprócz historii politycznej przedstawiony został także rozwój gospodarczy miasta, a także jego struktura narodowościowa i demograficzna. Promocja książki odbyła się jako pierwsza z cyklu imprez z okazji obchodów 742 rocznicy założenia miasta.
Przybyły na nią zarówno miejskie władze z prezydentem Waldemarem Sochą i przewodniczącym Rady Miasta Pitrem Kosztyłą na czele, jak i zwykli mieszkańcy zainteresowani dziejami swego grodu. Uroczystość rozpoczęła się od małego koncertu wiolonczelowego, w którym wystąpili przedstawiciele żorskiego Zespołu Szkół Muzycznych. Po nim, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach wręczył pierwsze egzemplarze wydanek książki autorom oraz osobom, które przyczyniły się do jej wydania i oddał głos twórcom tej publikacji. Obaj najpierw omawiali problemy, z którymi borykali się przsy jej pisaniu, opisywali co ciekawsze fragmenty, nastepnie zaś odpowiadali na pytania zgromadzonej publiczności.
W trakcie promocji można było oczywiście zakupić książkę i korzystając z okazji poprosic autorów o autograf.
W normalnej sprzedaży w żorskich księgarniach oraz w siedzibie Muzeum książka znajdzie się od poniedziałku 24 lutego w cenie 45 zł.  
Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009