• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Promocja książki: Żory w dobie panowania HohenzollerówMuzeum Miejskie w Żorach zaprasza na promocję książki pt.
"Żory w dobie panowania Hohenzollerów 1742-1918/1919  
Ryszarda Kaczmarka i Jakuba Grudniewskiego" 

20 luty 2014 godz. 16:00
Sala Ślubów 
USC, Rynek 9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Książka „Żory w dobie panowania Hohenzollernów 1742-1918/1919” autorstwa Ryszarda Kaczmarka i Jakuba Grudniewskiego jest trzecią pozycją historyczną cyklu wydawniczego, opisującego w sposób szczegółowy dzieje naszego miasta w poszczególnych epokach historycznych.

Cykl ten pod nazwą „Pamiętam Żory” zapoczątkowany został przez Towarzystwo Miłośników Miasta Żory opracowaniem okresu od początków osadnictwa aż do początku rządów czeskich autorstwa Idziego Panica. W drugim tomie, również tego autora, opisano czasy wczesnonowożytne do końca panowania Habsburgów na Śląsku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecna publikacja jest kontynuacją cyklu TMMŻ, ale wydawana jest po raz pierwszy w ramach muzealnej serii „Ludzie i Kultury”. Mamy nadzieję, że tak, jak poprzednie wydawnictwa, oddana do rąk Czytelników książka spotka się z zainteresowaniem i będzie sporą niespodzianką nawet dla osób obeznanych z historią miasta i regionu. Autorzy wydobyli bowiem z zakamarków różnych archiwów mało znane i dotychczas nigdzie niecytowane materiały źródłowe, które uzupełnione zostały bogatą i ciekawą ikonografią. Uzyskano w ten sposób rzetelny materiał historyczny, który będzie pasjonującą lekturą nie tylko dla mieszkańców naszego miasta.

Żywimy nadzieję, iż książka ta stanie się inspiracją kolejnych opracowań historycznych, a mieszkańcom Żor pozwoli jeszcze bardziej pokochać swoje miasto wraz z jego wielowiekową i chlubną historią.Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009