• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

KONKURS! XX EDYCJA ŚLĄSKIEJ GODKI
Zapraszamy na XX Edycję Konkursu śląskiej godki 
dla uczniów Szkół Podstawowych w Żorach i okolic Żor i okolicznych miejscowości  
27 marca 2014 roku (czwartek) godz. 9.00 

Zapraszamy do kolejnego spotkania z gwarą śląską.
Konkurs ma na celu przybliżenie wszystkim uczniom kultury, tradycji, zwyczajów, mentalności Ślązaków, a przede wszystkim języka, którym posługują się mieszkańcy naszego regionu. Ma również za zadanie pokazanie bogactwa gwary śląskiej, a ponadto ma obudzić poczucie dumy ze swej Małej Ojczyzny.

1. Warunki regulaminowe – prezentacja scenki, dialogu lub monologu.
Uczestnicy konkursu podzieleni będą na dwie grupy wiekowe: klasy I - III klasy IV - VI

Repertuar konkursu obejmuje: monolog dialog scenka rodzajowa o dowolnej tematyce. 
Łączny czas prezentacji: od 5. do 7 min.
Szkołę, w danej kategorii wiekowej może reprezentować jeden uczestnik lub zespół ( 10 osób).
Szkoła przygotowuje maksymalnie dwa występy.

2. Kryteria oceny:
Organizatorzy konkursu powołują jury, które dokona oceny prezentacji utworów.
W ocenie prezentacji jury będzie brało pod uwagę:
- pamięciowe opanowanie tekstu
- dobór repertuaru do możliwości percepcyjnych recytatora
- umiejętność posługiwania się gwarą
- interpretację utworu: dykcja, emisja głosu, tempo recytacji
- ogólny wyraz artystyczny
- przekroczenie limitu czasu wyklucza uczestnika z konkursu.

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.
Przygotowując dzieci do udziału w konkursie gwary zachęcamy do korzystania z książek z tekstami gwarowymi wydanymi przez Żorskie Centrum Regionalne pt. Jak tu u nas piyknie oraz Zachować mowę naszych ojców.

3. Sprawy organizacyjne:
Termin i miejsce konkursu:
27 marca 2014 roku. (tj. czwartek) godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1
Karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20.03.2014 r. na adres: jadwiga_tabor@op.pl urszulaniechoj@gmail.com

4. Postanowienia końcowe.
Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza posiadanie przez szkołę zgody na publikację zdjęć uczestników konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu. Jadwiga Tabor – kierownik Działu Edukacji, Muzeum Miejskie w Żorach Urszula Niechoj - doradca metodyczny

Zachęcamy do udziału w konkursie na tekst gwarowy dla dorosłych i dla dzieci.

Uwaga: Koordynator w dniach 21 i 22 marca skontaktuje się telefonicznie z opiekunami drużyn w celu ostatecznego potwierdzenia udziału drużyny w konkursie. W przypadku braku takiego kontaktu prosimy opiekuna o telefon.  
 


XX edycja konkursu "Śląskie godki" organizowany jest w ramach projektu "Tańcem, śpiewem, jadłem, rękodziełem poznajemy ojców naszych schedę" dofinansowanego przez Urząd Miasta Żory.Organizator konkursu:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, Muzeum Miejskie w Żorach, Urząd Miasta Żory

Współpraca:

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

MATERIAŁY DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA


 


Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009