• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy oraz Festiwal Piosenki Patriotycznej


 Muzeum Miejskie w Żorach zaprasza do udziału w Konkursie recytatorskim poezji i prozy oraz w Festiwalu piosenki patriotycznej i żołnierskiej 
 
Patriotyzm to postawa, w której wzrastają wszystkie pokolenia Polaków. Miłość do Ojczyzny zapisana została w licznych wierszach, listach, nowelach i pieśniach. Aby utrwalać pamięć o tych utworach, a także przybliżyć współczesne patriotyczne utwory literackie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim poezji i prozy oraz do udziału w festiwalu piosenki patriotycznej i żołnierskiej skierowanego do mieszkańców miasta Żory.

Organizatorzy:
Muzeum Miejskie w Żorach 
Urząd Miasta Żory
 
Cele konkursu: 
Udział w konkursie jest okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, takiej jak recytacja i śpiew. Konkurs będzie okazja do przywrócenia zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich oraz do pielęgnowania kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. 
 
Założenia programowo-organizacyjne: 
Konkurs recytatorski poezji lub prozy patriotycznej i żołnierskiej
Festiwal piosenki i pieśni patriotycznej i żołnierskiej
Konkurs na własny patriotyczny utwór napisany wierszem lub prozą 
Koncert Galowy z udziałem laureatów i zaproszonych gości
 
Ogólne kryteria oceny konkursów:
dobór repertuaru
interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
Innowacje artystyczne
wrażenie artystyczne
muzykalność i emisja głosu wykonawców
kultura słowa
strój uczestnika
 
Termin i miejsce konkursu, festiwalu i koncertu galowego: 
Festiwal pieśni patriotycznej i żołnierskiej odbędzie się 30 październik 2014 r. 
Konkurs poezji, prozy odbędzie się 6 listopad 2014 r. 
Konkurs na utwór własny - do 25 października 2014 r. 
Koncert Galowy odbędzie się 13 listopada 2014 r. w MOK w Żorach 
 
 
Termin zgłoszenia uczestników:
Festiwal pieśni patriotycznej i żołnierskiej - zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2014 roku
Konkurs recytatorski poezji, prozy patriotycznej i żołnierskiej –  zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2014 roku
Zgłoszenia wykonawców do konkursów dokonują opiekunowie
 
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych:
Uczniowie klas I - III szkół podstawowych 
Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 
Organizatorzy - Muzeum Miejskie w Żorach oraz Miasto Żory - informują, iż będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna i multimedialną imprezy, przeznaczona do wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym projektu, Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach
 
Dodatkowych informacji udzielają:
 
Koordynator konkursów i festiwalu
Jadwiga Tabor 
Kierownik Działu Edukacji
e-mail: jadwigatabor@muzeum.zory.pl
tel. 607 036 779  

Urszula Niechoj
Doradca metodyczny
tel.  602 800 271
e-mail: urszulaniechoj@gmail.com
 
           REGULAMINY i KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA           


Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009