• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

KONKURS "MUZEUM Z LOTU PTAKA"

W dniu 16 maja 2015r.  można było wznieść się ponad dachy i zobaczyć Muzeum Miejskie w Żorach  z góry.  Zapraszamy całe rodziny: dzieci, rodzice  lub dziadkowie do udziału w konkursie na ukazanie piękna architektury budynku  muzeum   z góry, z lotu ptaka. 

Celem konkursu jest :                                                                                   

Dostrzeżenie  walorów architektury budynku  muzeum  z różnej perspektywy.

Zainteresowanie mieszkańców inicjatywami  MM w Żorach

Łączenie pokoleń w tworzeniu pracy plastycznej ( rodziny: dzieci, rodzice lub dziadkowie)

Rozwijanie kreatywności i wyobraźni. 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do rodzin (dzieci rodzice lub dziadkowie)

2. Termin składania prac konkursowych do dnia  29 maja 2015r.

3. Prace należy złożyć w Muzeum Miejskim w Żorach ul. Muzealna 1/2 

4. Prace konkursowe mogą mieć formę przestrzenną lub płaską 

5. Wielkość pracy dowolna 

6. Technika dowolna, zapewniająca bezpieczne dostarczenie i wyeksponowanie.

7. Każda praca powinna zawierać metryczkę z informacją: imię i nazwisko członków  rodziny tworzących pracę, adres i numer telefonu kontaktowego.

8. Metryczka powinna być napisana czytelnie i dyskretnie zamieszczona z tyłu pracy. 

9. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o którym  mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.83) do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie.

11. Wszystkie prace będą wystawione w Muzeum Miejskim w Żorach. 

12. Prace oceniane będą przez powołaną komisję oraz przez mieszkańców Żor.

13. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

14. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
 

POBIERZ REGULAMIN

 

 Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009