• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

KONKURS POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNY
 Muzeum Miejskie w Żorach zaprasza na  
I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY
5 listopada 2014 r. 
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1, ŻoryHonorowy patronat nad konkursem sprawuje

Prezydent Miasta Żory

Patriotyzm to postawa, w której wzrastają wszystkie pokolenia Polaków. Miłość do Ojczyzny zapisana została w licznych wierszach, listach, nowelach i pieśniach. Aby utrwalać pamięć o tych utworach, a także przybliżyć współczesne patriotyczne utwory literackie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim poezji i prozy oraz do udziału w festiwalu piosenki patriotycznej i żołnierskiej skierowanego do mieszkańców miasta Żory.

Organizatorzy:
Muzeum Miejskie w Żorach 
Urząd Miasta Żory

Cele konkursu: 
Udział w konkursie jest okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, takiej jak recytacja i śpiew. Konkurs będzie okazja do przywrócenia zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich oraz do pielęgnowania kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. 

Założenia programowo-organizacyjne: 
• Konkurs recytatorski poezji lub prozy patriotycznej i żołnierskiej
• Festiwal piosenki i pieśni patriotycznej i żołnierskiej
• Konkurs na własny patriotyczny utwór napisany wierszem lub prozą 
• Koncert Galowy z udziałem Laureatów i zaproszonych gości

Ogólne kryteria oceny konkursów:
• dobór repertuaru
• interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
• Innowacje artystyczne
• wrażenie artystyczne
• muzykalność i emisja głosu wykonawców
• kultura słowa
• strój uczestnika

Organizatorzy - Muzeum Miejskie w Żorach oraz Miasto Żory - informują, iż będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna i multimedialną imprezy, przeznaczona do wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym projektu, Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach

Dodatkowych informacji udzielają:

Koordynator konkursów i festiwalu
Jadwiga Tabor 
Kierownik Działu Edukacji
e-mail: jadwigatabor@muzeum.zory.pl
tel. 607 036 779 
Urszula Niechoj
Doradca metodyczny
tel. 602 800 271
e-mail: urszulaniechoj@gmail.com

--------------------------------------------------------------------

KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ


Miejsce i czas:
Konkurs Recytatorski Poezji lub Prozy Patriotycznej i Żołnierskiej odbędzie się 
5 listopada 2014 r. o godzinie 9.00 w M O K w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1.

Kategorie wiekowe:
• Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
• Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
• Gimnazjaliści 

Uczestnicy przygotowują;
• Uczniowie klas I- III przygotowują jeden wiersz
• Uczniowie klas IV – VI przygotowują wiersz lub fragment prozy
• Gimnazjaliści przygotowują wiersz i fragment prozy

Czas prezentacji nie może przekroczyć 
• 5 minut dla uczniów klas I – VI 
• 8 minut dla uczniów gimnazjum

Ogólne kryterium oceny konkursów stanowić będzie: 
• dobór repertuaru
• interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
• wrażenie artystyczne,
• kultura słowa. i strój uczestnika
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna

Szkoła może wystawić do konkursu poezji i prozy
• jedną osobę (edukacja wczesnoszkolna)
• jedną osobę (klasy IV – VI)
• dwie osoby (szkoły Gimnazjalne)
• dwie osoby (szkoły ponadgimnazjalne)

Uwaga!
W razie przekroczenia czasu prezentacji Jury ma prawo przerwać prezentację i odstąpić od jej oceny.

Zwycięzcy konkursów i uczestnicy wskazani przez jury wystąpią w Koncercie Galowym podsumowującym Konkurs Poezji i Prozy oraz Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, który odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 r. o godzinie 10.00 w MOK w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1 w ramach obchodów rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

WSTĘP WOLNY
Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009