• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

KONKURS OZDOBY ŚWIATECZNE


 Zapraszamy wszystkich mieszkańców Żor do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie
OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
termin dostarczenia prac: 8 grudnia 2014
miejsce dostarczenia prac: Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2

REGULAMIN KONKURSU 
Celem konkursu jest : 
• rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
• pielęgnowanie tradycji świątecznych
• zachęcanie do podejmowania inicjatywy wspólnego wykonana ozdoby świątecznej przez dzieci, rodziców i dziadków.

Zasady konkursu: 
1. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci i osób dorosłych z terenu miasta Żory.
2. Praca – ozdoba może być przestrzenna lub płaska, dowolnej wielkości, 
3. Technika i format pracy plastycznej: dowolna.
4. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać informacje: imię 
i nazwisko autora ,klasę, szkołę, nazwisko opiekuna lub rodziców wraz z nr telefonu. 
W przypadku osób dorosłych praca powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer kontaktowy z dopiskiem Autor: osoba dorosła 

Uwaga!
Informacje o autorze oddajemy z pracą na oddzielnej kartce w punkcie informacyjnym 
w Muzeum Miejskim w Żorach.
Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału 
w konkursie.

5. Otwarcie wystawy wszystkich prac konkursowych nastąpi 13 grudnia 2014 roku. 
W tym dniu, każdy mieszkaniec może odwiedzić Muzeum Miejskie i oddać swój glos 
na wybrane ozdoby.
6. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 
do nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.83) 
do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
8. Prace oceniane będą przez powołaną komisję oraz przez mieszkańców Żor. 
9. Termin składania prac konkursowych do 8 grudnia 2014 roku. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Zwycięzcy o terminie wręczania nagród zostaną poinformowani telefonicznie.


POBIERZ PDF Z REGULAMINEM


Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009