• DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

  DALEKO JEST BLISKO - spotkanie z redaktorem Krzysztofem Błażycą

 • Oferta muzealna na luty

  Oferta muzealna na luty

 • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

  KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO - relacja

 • WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

  WYNIKI KONKURSU NA LALKĘ SZMACIANKĘ

 • FERIE W MUZEUM!

  FERIE W MUZEUM!

 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

  KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Koncert specjalny Fide et Amore


Koncert specjalny Fide et Amore, za sprawą Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Muzeum.


Wstęp wolny

Dzięki współpra­cy or­ga­ni­za­torów festi­wa­lu, Ka­to­wi­ckiej Sp­ecja­ln­ej Str­efy Eko­no­mi­cznej i Mu­z­e­um Mie­j­skiego, 20 września o 19:00 w nowej sie­dz­i­bie Mu­z­e­um odbędzie się konc­e­rt w 100. ro­cznicę wy­b­u­chu I Wojny Świ­a­to­w­ej.

“Pr­el­u­di­um wolności czyli mu­zy­ka w cie­niu wojny... w 100. ro­cznicę wy­b­u­chu I Wojny Świ­a­to­w­ej”
Ka­ro­li­na Schönbeck - wio­lo­n­cz­e­la 
Ka­ta­rzy­na Kra­sz­e­wska - fo­rt­epi­an
-------------------------------------------------------------------------------------
Mu­z­e­um Mie­j­skie w Żorach, ul. Mu­z­e­alna 1/2 20 września 2014, godz. 19.00
W pro­gra­mie: Frank Bri­dge (1879-1941) - Mor­ni­ng Song (1918) Sir Ar­nold Bax (1883-1953) - Folk-Ta­le (1918) Heitor Vil­la-Lobos (1887-1959) - Song of a Black Swan (1918) Jean Si­b­e­li­us (1865-1957) - 4 utwo­ry na wio­lo­n­cz­elę i fo­rt­epi­an op. 78 (1917): Im­pro­mp­tu; Ro­ma­nce; Reli­g­io­so; Ri­ga­udon Cla­ude De­b­us­sy (1862-1918) - So­na­ta d-moll (1915): Pro­lo­gue; Se're'nade et Fi­na­le Gabriel Fauré (1845-1924) - So­na­ta nr 1. d-moll (1917): Al­l­egro; An­da­nte; Al­l­egro Co­mmo­do (Fi­na­le)
Za­pra­sz­a­my! info. MOK 


Muzeum bez tajemnic

BIP Żory Wszelkie prawa zastrzeżone muzeum żory / 2009